دکتر مانی منجمی

همراهان گرامی

خواهشمندم مطالب زیر را نیز در نظر داشته باشید.

فعالیت اندیشگاه روان سازه در حال حاضر متمرکز بر ٢ حیطه است:

۱.ارائه مطالب علمى، پژوهشى و آموزشى در جهت رشد و ارتقا دانش عمومى در زمینه ى بهداشت و سلامت روان

۲.روان درمانى: برای مراجعینی که در انگلستان سکونت ندارند، جلسات رواندرمانى به صورت آنلاین برگزار میشود. دوستانى که تمایل به داشتن جلسات رواندرمانى دارند، به شماره ی ذکر شده در وبسایت از طریق نرم افزار واتسپ پیغام صوتی ارسال کنند؛ مشخصات و دلیل خود را برای داشتن جلسات رواندرمانی اعلام کنند، متعاقبا با آنها تماس گرفته میشود.

سلب مسئولیت

مطالب ارائه شده در وبسایت برای افزایش دانش عمومی شما در حوزه ی سلامت روان ارائه می شوند. این مطالب به هیچ عنوان جای کمک تخصصی و رواندرمانی که شاید برای شما لازم باشد را نمیگیرد.

در پناه آگاهی

دکتر مانی منجمی

همراهان گرامی

خواهشمندم مطالب زیر را نیز در نظر داشته باشید.

فعالیت اندیشگاه روان سازه در حال حاضر متمرکز بر ٢ حیطه است:

۱.ارائه مطالب علمى، پژوهشى و آموزشى در جهت رشد و ارتقا دانش عمومى در زمینه ى بهداشت و سلامت روان

۲.روان درمانى: برای مراجعینی که در انگلستان سکونت ندارند، جلسات رواندرمانى به صورت آنلاین برگزار میشود. دوستانى که تمایل به داشتن جلسات رواندرمانى دارند، به شماره ی ذکر شده در وبسایت از طریق نرم افزار واتسپ پیغام صوتی ارسال کنند؛ مشخصات و دلیل خود را برای داشتن جلسات رواندرمانی اعلام کنند، متعاقبا با آنها تماس گرفته میشود.

سلب مسئولیت

مطالب ارائه شده در وبسایت برای افزایش دانش عمومی شما در حوزه ی سلامت روان ارائه می شوند. این مطالب به هیچ عنوان جای کمک تخصصی و رواندرمانی که شاید برای شما لازم باشد را نمیگیرد.

در پناه آگاهی