اختلال نقص توجه و بیش فعالی

اختلال نقص توجه و بیش فعالی

تعریف اختلال نقص توجه و بیش فعالی Attention Deficit Hyperactivity Disorder in children (ADHD) اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) الگویی از مشکلات است که معمولا در کودکی ایجاد می شوند. والدین و معلّم ها متوجه می شوند که کودک: • بیش از حد معمول فعالیت و تحرک دارد. •...