درمان استرس پس از آسيب

درمان استرس پس از آسيب

درمان : همانطور که PTSD  دو وجه جسمانی و روانشناسی دارد ، دو درمان جسمانی وروانشناسی هم برایPTSD وجود دارد. رواندرمانی : همه رواندرمانی های موثر در PTSD ، بر روی آن حادثه نا گوار که علائم را ایجاد کرده اند تمرکز می کنند نه بر روی زندگی گذشته تان. شما نمی توانید آنچه...
چگونه بفهمم كه “استرس پس از  آسيب” دارم ؟

چگونه بفهمم كه “استرس پس از آسيب” دارم ؟

چگونه بفهمم که “استرس پس از  آسیب” دارم ؟ آیا شما یک حادثه تلخ از نوعی که قبلاً در این لیفلت توضیح داده شده داشته اید ؟ اگر داشته اید : آیا شما خاطرات واضح و زنده ، فلاش بک و یا کابوس دارید ؟  آیا شما سعی می کنید که از چیزهایی که باعث بخاطر آوردن آنها می...
چگونه استرس پس از آسيب شروع مي گردد؟

چگونه استرس پس از آسيب شروع مي گردد؟

چگونه “استرس پس از  آسیب” شروع می گردد؟ ما ممکن است دچار حادثه رانندگی شویم , قربانی  یک تجاوز باشیم , یا شاهد یک حادثه دردناک باشیم . پلیس ، آتش نشانهاوکارکنان امبولانس هابا احتمال بیشتری  با چنین حوادثی روبرو می گردند ،آنها اغلب مجبورند با حوادث ترسناک...