اعتیاد

اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر یا اختلال سوء مصرف مواد نوعی بیماری است که بر رفتار و مغز فرد اثر می‌گذارد و توانایی وی را در کنترل کردن مصرف داروها یا مواد مخدر از بین می‌برد. موادی مانند الکل، ماری جوانا و نیکوتین باعث اعتیاد می‌شوند. فردی که به اعتیاد آلوده شده باشد، علی‌رغم...