زوال زنجیره ای – The Serial Oblivion

زوال زنجیره ای – The Serial Oblivion

لوكيشن: بيمارستان مادزلى، جنوب لندن، دنمارك هيل، ساعت ٢:١٤ نيمه شب، هوا ابرى، آسمان سرخ فام تو پاويون، روى صندلى چرمىِ زوار در رفته اى لم داده بودم…خوابم نميبرد. در حال گوش دادن به دكلمه اى خاكسترى و شيرين از محمّد مختارى بودم, به نام لبت كجاست؟ همزمان تو گوگل...