جن گیری و روان پزشکی

جن گیری و روان پزشکی

جن گیری و روان پزشکی آنکه با هیولاها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند باید بپاید که خود در این میانه هیولا نشود. اگر دیری در مغاکی چشم بدوزی، آن مغاک نیز در تو چشم می‌دوزد.   فردریش نیچه – فراسوی نیک و بد —— جن گیری[1] (شبح رانی) نقش پر رنگی  در ژانر فیلم های...