ویدیوها

می تراود مهتاب می درخشد شب تاب نيما_يوشيج درمان EMDR چيست؟ مراقب افكارت باش كه گفتارت مي شود. مراقب گفتارت باش كه رفتارت مي شود. مراقب رفتارت باش كه عادتت مي شود. مراقب عادتت باش كه شخصيّتت مي شود. مراقب شخصيّتت باش كه سرنوشتت مي شود. منبع اين جمله رو نميدونم، ولى...