برّه هایمان چه زمانی آرام می گیرند؟

برّه هایمان چه زمانی آرام می گیرند؟

روایتی از عشق و دگردیسی  در این مقاله قصد دارم با اشاره به بخش‌هایی از رمان سکوت برّه ها از توماس هریس به نکاتی اشاره کنم که امکان دارد در بافتار زندگی فردی و حتی حوزه ی درمان راه‌ گشا و کاربردی باشد. شاید مرتبط کردن زندگی روزمره با درون‌مایه ی یک رمان جنایی وهولناک...