بد بین باش

Be a cynic…

مانى: هِربى چطوريه كه هر چيزى كه من تصور ميكنم تو تو زندگيت به دست آوردى؟

هربرت: من با طى كردن راه سخت يادگرفتم، از دانشگاه اومدم بيرون. فهميدم كه تو آكسفورد چيزى راجع به ژورناليسم به من ياد نميدن، بايد برم اون بيرون و خودم انجامش بدم.

مانى: چطور؟

هربرت: با دنبال كردن عوضى هاى خودشيفته در بى.بى.سى شروع كردم.

مانى: بعد ٩٤ سال تجربه، چيزى دارى واسه سرگشته هايى مثه من؟

هربرت: هميشه نسبت به جواب هاى آسون مشكوك باش. همين!

پ.ن هربرت كرتزمر ژورناليست و شاعر نمايش نامه ى بينوايان اثر #ويكتور_هوگو و كلى اثر فوق العاده ى ديگر