آیا داشتن رابطه ی جنسی درازدواج الزامی است؟

اغلب ما بر این باور هستیم که برای داشتن یک رابطه­ صمیمی و نزدیک ، نزدیکی جسمی به اندازه ی نزدیکی عاطفی نیز الزامی است. اما ممکن است زوجین بنا به دلایل مختلفی تصمیم بگیرند که رابطه جنسی قسمت اصلی و عمده زندگی آن­ها نباشد.

 

چگونه با آسیب های ناشی از خشونت جنسی کنار بیاییم؟

 وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا  خشونت جنسی را ” هرگونه رفتار یا تماس جنسی که بدون خواست و رضایت صریح فرد گیرنده اتفاق بیفتد ” تعریف می­کند اصطلاح “خشونت جنسی” یک اصطلاح فراگیر و غیرحقوقی است که به اعمالی مثل تجاوز جنسی و سواستفاده و آزار جنسی اشاره دارد.

چگونه روابط خود را تخریب می کنیم و چه راه کارهایی برای مدیریت آن وجود دارد؟

خیلی از اوقات روابط ما به سرانجام مورد نظرمان نمی­رسند؛ بیش از نصف بزرگسالان آمریکایی ازدواج نکرده­اند! چرا نمی­توانیم عشق مان را پیدا کنیم و چرا روابط مان دیری نمی پاید ؟ عجیب است که به همان میزانی که دلمان می­خواهد عشق را تجربه کنیم ، از آن می­ترسیم.

چرانمی توانیم یک رابطه ی آسیب زا را ترک کنیم؟

همه ما ممکن است عاشق شویم  و معمولا قبل از اینکه شریک خود را به خوبی بشناسیم ، عاشق او می شویم . این احساس به لطف نیروهای ناخودآگاه در ما به وجود می­آید ، که به­طور عام از آن تحت عنوان ” جاذبه و یا شیمی عشق ” یاد می­کنیم .

پدیده چراغ گاز و سایر رفتارهای سمّی

پدیده چراغ گاز نوعی از خشونت روانی ،احساسی ،پنهان و بد اندیشانه است که طراحی شده تا بذر عدم اطمینان به نفس را در شما بکارد و درک شما از حقیقت را دگرگون سازد. 

تيپ شخصيتى خودشيفته-نمايشى

 گونه ای از توّرم روانی[3] که در آن فرد احساس بیش از حد مهم بودن می کند، نیاز شدید به تحسین و توّجه مداوم دارد، تاریخچه ای از روابط ناکارآمد، عدم احساس همدلی نسبت به سایرین از ویژگیهای این تیپ شخصیتی است.