پدیده چراغ گاز

پدیده چراغ گاز

پدیده چراغ گاز و سایر رفتارهای سمّی در رابطه با یک فرد خودشیفته پدیده چراغ گاز نوعی از خشونت روانی ،احساسی ،پنهان و بد اندیشانه است که طراحی شده تا بذر عدم اطمینان به نفس را در شما بکارد و درک شما از حقیقت را دگرگون سازد. پایه این نوع از خشونت مانند تمامی انواع...

فایل پی دی اف مقالات

آیا داشتن رابطه ی جنسی درازدواج الزامی است؟ چگونه با آسیب های ناشی از خشونت جنسی کنار بیاییم؟ آیا تمایلات جنسی من نرمال است؟ چگونه روابط خود را تخریب می کنیم و چه راه کارهایی برای مدیریت آن وجود دارد؟ چرانمی توانیم یک رابطه ی آسیب زا را ترک کنیم؟ آیا درد و لذت دو روی...